Arkæologiske fund fra Stege | Middelalderbyen Stege

Arkæologiske fund fra Stege

Riddere i rustninger, fornemme fyrster, skønjomfruer og overdådige kongeborge. Sådan fremstilles middelalderlivet ofte på film.
Men at langt de fleste mennesker levede et for datiden helt almindeligt liv vidner de arkæologiske udgravninger om.

Arkæologernes fund i Stege

Det, som arkæologerne oftest graver frem fra fortiden er nemlig helt almindelige hverdagsting, så som malmgryder, kogekar af ler, stentøjskander til øl, spiseknive, redskaber, kamme, lædersko mv. En slags middelalderligt ’Ikea-sortiment’, som er blevet brugt i dagligdagen hos de fleste og siden tabt eller smidt ud. Mange af disse fund er derfor i dårlig stand, men alligevel vigtige, fordi de er med til at fortælle os, hvordan mennesker levede dengang.

På Møns Museum kan du se et væld af spændende ting fra middelalderen, udgravet her på vores egn.
Lige til at gå på opdagelse i...

Mennesket har altid flyttet sig

Et af de bedste tegn på vandring og bevægelse i middelalderen, er mønter. Mønterne endte langt fra hvor de var slået, oftest efter at være transporteret i lommer fra det ene sted til det andet.
På Møn er der fundet mønter fra de skandinaviske lande og fra det meste af Europa. Det vidner om at handlen har været omfattende, og at middelalderens samfund var globaliseret og åbent.

Klingende mønt

Mønten er en såkaldt Næstved Mønt eller Næstved hvid. Mønten er af sølv og vejer ca. 1,10 g og svarer i værdi meget godt til den lybske witten, som også er møntens forbillede.

Udmøntningen af denne mønt starter omkring år 1400 i Næstved som led i at Dronning Margrethe den 1. forsøgte at modgå inflationen fra de tidligere værdiløse, danske kobber penning. Hvad kunne man få for mønten? Snarere en øl end en ko. Vi ved det faktisk ikke.

Næstved Mønten er ikke specielt godt repræsenteret i fundbilledet, men der er fundet et vist antal i Stege. Bl.a. fire eksemplarer fra Storegadeskatten, som er nedlagt ca. 1420. Altså lige midt i middelalderen.