Heksen | Middelalderbyen Stege

Heksen

Der er mange ting, man kan være stolt af. Noget, der er helt specielt for ens by. Og noget helt specielt for Stege er, at den allerførste hekseafbrænding i Danmark foregik i Stege. Hekseafbrændingen er sat til år 1540.

Når man begik en forbrydelse af rimelig karakter, skulle straffen foregå i den by, man var tilknyttet. Hekse kunne styre vejret. Ved at puste i et glas med vand, så kunne de rejse en storm. Og det havde de gjort lige ovre i Sverige, hvor kongen lå med sin flåde.

Sønnen, en temmelig berømt søofficer, skal med sin far kongen til Svensk Pommern. Måske for at tæske tyskere. Moderen kommer i snak med en kvinde i Sverige, som kan fremkalde storm. Kongen forsøger at komme fra land. Men hver gang han letter anker, bliver han blæst tilbage. Noget tyder på, at heksen pustede i et glas vand. Hver gang kongen skulle lette med sin flåde, så blæste hun ham tilbage.

Kongen får nys om, at der foregår hekseri mod hans person. Og det skal straffes. Så de tager kvinderne og forhører dem. Det er et strengt forhør. Med tortur. Og så ender sagen i Stege. For en af dem der blæser i glasset, kommer fra Stege. Så der må hun brændes af.

Det er den første hekseafbrænding. Så folket ved ikke rigtig, hvordan de skal forholde sig. Lensmanden i Helsingborg spørger; ”Hvad skal jeg gøre? Nu har jeg forhørt dem.” Og kongen siger; ”De skal blive i fængslet.” Men dagen efter kommer de alligevel til Stege og der bliver heksen brændt på bålet.

Hekse og gedeskind

Det var tiden for sladder og luskeri. Alle var bange for straf og smerte. Lavinen ruller efter den første hekseafbrænding. Flere hekse bliver anklaget, fordi heksen fra Sverige angav dem under tortur.

I retsprotokollerne er det beskrevet, at nogle kvinder piller hår ud af gedeskind, mens de laver besværgelser i 1000 djævles navn med satan den onde selv som vidne. De laver besværgelser mod andre borgere. Det er rent husgeråd, noget som man går til læge og psykologen med i dag.

Det var noget med en anden kvindes mand, som ikke kunne få rejsning. Langt hen ad vejen var det seksuelle problemer, de prøvede at afhjælpe ved at trække hår ud af et gedeskind. De kunne også hjælpe, hvis hunden var syg. Besværgelserne føg ud, mens de rørte i en gryde. Heksene blev brændt og mændene måtte trælle videre med deres åg.