Kranier i kirken | Middelalderbyen Stege

Kranier i kirken

Grevens fejde foregår på Stege Borg. Fejden er en kamp mellem konger. Hvem holder man med? Anders Bille, som er lensmand på borgen holder på den forkerte hest. Det skulle han ikke have gjort. For det ender med at borgerne i Stege, mens Hr. Bille er en tur i København, lokker vagterne ud af borgen og slår dem ihjel. Og så springer de borgen i luften.

Sådan noget uvæsen kan man jo ikke have. Så den næste konge bliver nødt til at dømme de uvorne borgere til døden! Mange af dem bliver også sat i fængsel. Man siger, at kranierne fra de halshuggede borgere er muret ind i søjlerne af Johannes Kirke, som er den første og inderste kirke i Stege kirke helt tilbage fra Valdemar Sejrs tid. Gys!