Steges første borg & Erik Menved | Middelalderbyen Stege

Steges første borg & Erik Menved

Gå til Erik Menved

Steges første borg

Når du lander ved havnen, begynder samtidig historien om Stege by. Det første vi kender til navnet er fra 1260´erne i Valdemar Sejrs jordebog og navnet er her beskrevet som Stigesburg. Den første borg er helt tilbage fra Valdemar den Store i 1157, hvor det var en af hans kystborge til beskyttelse mod venderangreb. Tænk sig. Lige nede under skibsværftet. Der lå en træborg.

Den her del af Danmark har faktisk altid været under angreb fra de slaviske stammer, der boede i Nordtyskland. Dog ikke lige for tiden.

Tilbage til 1157. Valdemar den Store er enekonge og sammen med hans papbror Absalon, går de til fælles angreb mod venderne. Et af angrebene er beskrevet sådan, at venderne sætter ryttere ind på Hjelm Bugt og i Borre. Planen er at røve og plyndre og så samles i Stege.

Men Absalon får nys. Han har spioner ude. Så han lægger sig på lur ude ved Koster Vig. Men venderne er ikke værre eller bedre, så de har også spioner ude. Så de ved at Absalon venter. Nu må planerne ændres og de begynder angrebet ovre ved Hjelm bugt. Men der går Absalon i spidsen for sin flåde ned igennem Grønsund. Hvis du nogensinde har set strømmen der, har han skudt en mægtig fart. Man kan næsten forestille sig Absalon i spidsen, med Ravnefanen blafrende i vinden… arhhhhhh ned igennem Grønsund. Venderne går i panik og springer i havet og drukner og driver i land over hele Møn. Så man skal ikke synes, det er underligt, hvis man støder på en død vender i strandkanten. De ligger over det hele… altså i 1157.

Forresten er Ravnefanen den første fane i Danmark. Endda før Dannebrog.

Erik Menved

Han er manden, som sørger for, at der bliver sat sten på borgen. Og så kommer de fine folk i fængsel. Erik Menved var konge. Dengang i middelalderen var det sådan, at kongedømmet var et rejsekongedømme. Så kongen var på evig rejse rundt omkring i Danmark. Stege Borg var et af de steder, hvor kongen tog ophold.

Møn var jo et afsondret sted, som passede sig selv og når så kongen kom på besøg, så var der opmærksomhed om det. Så han tog for sig af retterne og fik afgifter af alt, hvad der blev solgt og handlet med. Kongens fadebur havde kronede dage!

Men de mønske bønder var snu. De havde fundet ud af, at der kunne handles uden om kongen så de kunne slippe for afgifterne. De handlede med de tyske byer og det brød Erik sig ikke om. Der blev holdt et kæmpe møde med alle de fine herrer. På mødet planlagde magthaverne et angreb på de tyske byer.

Det synes bønderne jo ikke var så hensigtsmæssigt; sådan at gå i krig med de bedste handelspartnere. Så de gør oprør. Erik Menved slog oprøret ned med hård hånd. Menved betyder i øvrigt en mands ed. Så manden har haft et slagkraftigt udtryk, som han har brugt flittigt. Gad vist hvordan det har lydt?